Samtalsterapi

 

”Om du gör idag som du gjorde igår, kommer du imorgon att göra som du alltid har gjort”. 

 

 

Vad är samtalsterapi?

Det är viktigt att få förståelse hur din uppväxt och historia har format dig till den du är idag. Arbetet i terapin ligger i att få kunskap om hur du fungerar, hur du ska växa i dig själv, kunna sätta gränser för både dig själv och andra. Att släppa omgivningens krav och göra egna val utifrån din nya kunskap, förmåga och värderingar.

Du kommer att arbeta med att lära känna dina egna tankar och känslor. Genom detta kommer du förstå hur det kommer sig att du beter dig på ett visst sätt i vissa situationer.
Du kommer att få redskap att kunna hantera och förändra dina strategier som du hittills har använt dig av och inhämta nya kunskaper att förhålla dig till framöver för att skapa en bättre framtid.
En del i behandlingen kan innefatta exponeringsövningar om det är platser eller situationer som skapar obehag. Hem läxa är också allmänt förekommande i terapin.                                                                                                     ~*~