När kan du behöva samtalsterapi?

Anledningen till varför man vill gå i samtalsterapi varierar. Det kan t.ex. handla om relationsproblem, sorg, oro, dålig självkänsla, hopplöshet i livet eller att du undviker platser eller situationer som skulle vara bra för dig. Det kan också vara en del i den personliga utvecklingen och finna motivation till stora beslut. Att gå i samtalsterapi hjälper dig att förstå bakgrunden till dina problem. Det ger dig större kunskap om dig själv och dina invanda beteendemönster. Det hjälper dig bryta dåliga mönster och hitta lösningar.

Tycker du ett eller flera av nedanstående punkter påverkar dig negativt, tar mycket tankekraft eller energi så finns det bara fördelar med att få en möjlighet att bli av med det och på köpet få ett bättre liv igen.

•    Känner du att du har tappat fotfästet?
•    Känner du dig otillräcklig eller har dålig självkänsla?
•    Har du svårigheter i relationer till andra?
•    Lever du i en relation där oron är större än tryggheten?
•    Lider du av sömnproblem?
•    Vill du ha hjälp med att bryta negativa mönster i beteendet?
•    Tycker du det är allmänt trist, svårt att se mening och glädje i livet?
•    Känner du att du störs av beteenden som du inte är nöjd med?
•    Har du fobier eller tvångstankar som styr ditt liv negativt?
•    Vill du ha stöd i att sluta röka, gå ner i vikt eller dricka mindre?

      

De saker som står listade ovanför är vanliga tecken på att man har hamnat i negativa tankebanor, dåligt mående eller har någon typ av kris i sitt liv. De är av stor vikt att man får hjälp att komma på fötter när man tycker sig hämmas av något av ovanstående. Det är lätt att det blir en nedåt gående spiral där det bara blir mer problem och man isolerar sig mer och mer, ofta för att slippa oro o obehagskänslor. Utbrändhet och stressrelaterade problem kan även yttra sig som värk eller muskelspänningar och stelhet men
också som sömnproblem och svårigheter att koppla av. 

                                                                                                        ~*~

Vi tolkar oavbrutet den omgivning som omger oss. Det innebär att olika människor har olika tolkning av samma händelser. Vissa människor tolkar omvärlden på ett självdestruktivt sätt som leder till att de känner sig olyckliga och misslyckas med att skapa ett bra liv åt sig.

Andra människor lyckas med sitt liv trots att det verkar mörkt och hopplöst från början.
Om du misstänker att du har fastnat i självdestruktiva tankemönster, kan du fråga dig själv: Har jag någon nytta eller glädje av att tänka på det här sättet? Har du inte det kan du utan att vara medveten om det vara din egen värsta fiende. Är du en person som ständigt trycker ner dig själv och låter bli att uppmuntra dig till nya djärva mål i livet. Vill du vara en sådan person när det kan finnas hjälp till ett bättre liv?    

  

         ~*~

Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga.
Vår djupaste rädsla är att vi har omätliga krafter.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker,
som skrämmer oss mest.
Vi frågar oss:
Skulle jag vara lysande, fantastisk,
begåvad och förbluffande?
Egentligen - hur kan vi undgå att vara det?
Du är ett barn av Gud.
Världen är inte hjälpt av din småbarnslek.
Det ligger inget stort i att krympa,
så att andra människor i din närhet
skulle slippa känna sig osäkra.
Vi föddes att förverkliga
Guds härlighet inom oss.
Den finns inte bara i några av oss:
Den finns i alla.
Och när vi låter vårt eget ljus skina
ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.
När vi gjort oss fria från vår egen rädsla.
Gör vår närvaro andra automatiskt fria.

                                                  Nelson Mandela