Coachning

 

Ge mig fisk och jag har mat för idag, Lär mig fiska och jag kan äta resten av livet.

 

Både som privat person och som förening har du stor nytta av att optimera talangen inom dig.

Vill ni nå mål, eller hndras en utövande av psykologiska spärrar som stannat upp utvecklingen? Att ta hjälp här kan ge uppsving i det idrottsliga eller i det privata.

 

Vad är då skillnaden mellan samtalsterapi och ett coachande samtal?

Coaching är ett sätt att få hjälp att nå ett bestämt eller flera bestämda mål. Dessa kan vara till exempel skaffa sig en utbildning eller nytt arbete, förbättra en färdighet eller hjälp att fatta ett beslut. Fokus ligger mer på här och nu med sikte på kommande framtid.

 

I samtalsterapin ligger fokus på individens inre värld, barndom, uppväxt och levnadshistoria. Samtalsterapin är en hjälp att hitta mönster, bryta destruktiva vanor och begränsningar, en hjälp att nå sin fulla potential, att lära känna sig själv.

Ett coachande samtal kan fördjupas och övergå till samtalsterapi.