Stress


 -----   ♦  -----

 

Stress är en stor bov i vårt samhälle. Det finns olika typer av stress. Hur vi upplever stress beror på vår historia. En situation betyder olika för olika personer beroende på deras uppväxt och vad personen varit med om i livet.

Känner du av att kroppen signalerar till dig att gå ner i varv är det viktigt att du lyssnar.

Din kropp går på högvarv och ligger på gränsen till vad den klarar av.

 

Du behöver se över din livssituation och se vad det är som gör att du får dessa signaler från din kropp. Du kanske behöver göra en förändring, stärka ditt försvar mot stress eller skapa en mer balanserad livssituation.

 

Kan du inte ta kontroll över ditt liv själv är det viktigt att du tar till hjälp utifrån. En längre tids stress gör dig sjuk. För stor fysisk och psykisk påfrestning skapar utmattningssymtom.

 

Enligt forskning är kostnaden för sjukskrivningar 68.000 per anställd. I många fall är det stress av olika slag som är en stor bidragande faktor.

http://www.aolife.net/images/pdf/Halsoekoanalys.pdf

 

-----   ♦   -----

 

Följande symtom är vanliga stressrelaterade besvär.

 

  • Trötthet som inte går att vila bort.
  • känna sig rastlös, ha svårt att koppla av eller varva ner.
  • Magproblem, magkatarr, orolig mage eller förstoppning.
  • Värk i kropp eller huvud, känna sig stel, spänd i rygg och axlar.
  • känna sig irriterad, hopplöshets känslor, rädd, nedstämd eller ha ångest
  • Svårigheter med minne och koncentrationen.
  • Hjärtklappning, högt blodtryck, tryck för bröstet eller känna svårt med andningen.
  • Sömnproblem

 

Hur ser det ut för dig?