Parterapi / familjerådgivning


Vanliga svårigheter i relationer är konflikter och kommunikationsproblem. Jag hjälper er att få en bättre fungerande kommunikation som innefattar ökad förståelse och respekt för olikheter såväl i åsikter som personlighet.
Vi vill gärna leva livet fullt ut och kombinera familjeliv, kärleksrelation, karriär och egen personlig utveckling. De egna förväntningarna och föreställningarna kanske inte stämmer överens med partnerns. Då krävs tolerans och kompromissvilja för att hitta lösningar och förhållningssätt som passar båda.

•    Känner du att ni inte längre når varandra? Upplever du en maktlöshet i er relation?

•    Missförstår ni varandra och/eller kommer ni oavbrutet i konflikt med varandra?

Kan det vara så att något har inträffat som sjukdom, flytt, blivit av med jobb, etc som förändrat bilden av relationen?
Det är helt normalt att förändringar som dessa bidrar till bland annat stress, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, sömnsvårigheter men det kan även ge oro, nedstämdhet och andra symptom. Vill ni rädda förhållandet innan det är för sent? Försöka hitta tillbaka till ömsesidig respekt, få förståelse för varandras behov och delge varandra hur ni känner och tänker vid olika situationer?
Eller kan det vara viktigt att bryta upp utan onödiga konflikter? Om och när separationen är ett faktum är det viktigt att ha ett fungerande förhållande till varandra så att inte barnen kommer i kläm.
Separationsångest då barnet flyttar hemifrån?
Att gå i terapi kan rädda ett förhållande eller bidra till ett mindre konfliktfyllt uppbrott
                                                ~*~
Alla drabbas ibland av kriser i livet då vi ställs inför nya påfrestande situationer. Det kan t ex handla om otrohet, plötslig separation, missfall, oönskad graviditet eller allvarlig sjukdom.
Familjerådgivning hos mig innebär att vi utgår från era behov och tillsammans formulerar upplägg, mål och innehåll med samtalen. Det är mycket viktigt att känna förtroende för den man skall prata med. Jag för inga journaler och verksamheten omfattas av sträng sekretess.
Du är välkommen att kontakta mig oavsett vilken typ av relationsproblem du behöver tala om.