Vem är jag?

 Jonas Svensson - Samtalshörnan

Jag heter Jonas Svensson och har över 18 års erfarenhet i arbete med

vuxna, ungdomar och familjer. 

Jag är utbildad samtalsterapeut, spelberoendebehandlare och coach.

 
Jag har lång erfarenhet efter mer än 10 års arbete i olika enheter inom socialförvaltningen och behandlingshem inom kriminalvården, statliga institutioner samt kommunala behandlingshem. Utöver det 5 år inom barn och utbildning bl.a. som coach och handledare för personal samt arbetar med rePULSE med barn. (rePULSE = Arbete med impulskontroll)

 

Jag har arbetat både psykodynamiskt, miljöterapeutiskt, med KBT, MI och ACT.

Genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv blir det bäst om man tar

det bästa från de olika formerna.

(En soppa blir sällan bra med bara en ingrediens).

 

Genom Samtalshörnan har jag haft 100-tals klienter i egenterapi. Genom

mitt företag arbetar jag bl.a. som konsult åt företag, skolor och kommuner

i behandling med unga hemmasittare, som föreläsare och handledare

till personalgrupper.


Min yrkesverksamma tid har gett mig en väldigt bred kunskapsbas i arbete

med människor med psykisk ohälsa. Jag har arbetat med konflikthantering, neuropsykiatriska funktionshinder, tvångstankar, självskadebeteende, ångestproblematik, LVM, LVU, missbruk,dator-spelberoende, kriminalitet, fobier, incest, ätstörningar, familjerådgivning m.m.

Jag går själv på handledning nu under tiden jag arbetar som terapeut.

Jag har gått på följande utbildningar.

 

  • MI. Motiverande samtalsutbildning.
  • Kognitiv beteende terapi, grundutb.
  • Spelberoendeutbildning genom svenska folkhälsoinstitutet.
  • Dipl. Kognitiv samtalsterapiutbildning.
  • Certifierad NADA specialist.
  • Idrottsledare steg 1
  • Konflikthantering och konfliktdiagnos, specialistutbildning i psykologi genom Thomas Jordan. Professor vid Göteborgs universitet
  • rePULSE steg 1 utbildning genom rePULSE AB

 

Välkommen att höra av dig!

Jonas Svensson

Citatet upptill på sidan, Nosce te ipsum, är latinskt och betyder "Känn dig själv".
Jag har med det för jag tycker alla har rätt att hitta sig själv och få ut så mycket
som möjligt av livet.