Föreläsning "Man blir som man umgås"

 

Under 3 år har jag fått glädjen att föreläsa inför tusentals personer över hela Sverige. Jag är med i flera talarförmedlingar bl.a. Ahtenas, Speakers & Friends och Talarforum. Jag föreläser för personal inom socialtjänst, landsting, skolpersonal och föräldrar. Många skolor ser det som viktigt att ge denna kunskap till sina elevernas föräldrar eftersom familjens regler om skärmtid påverkar skolan på olika sätt.

 

Boka gör du antingen direkt via mig eller genom någon av mina samarbetspartners.

Läs mer om på det på följande hemsidor:

 

http://talarforum.se/jonas.svensson

 

http://www.athenas.se/foerelaesare/jonas-svensson

 

http://publicspeakers.se/jonas-svensson/

 

http://www.svenskaforelasare.se/Jonas_Svensson_195.html 

 

Föreläsningen går ut på att ge en förståelse för hur media påverkar våra relationer.

Vad händer när vi allt mer spenderar tid framför en skärm? Mobil, surfplatta, TV eller datorer är något som många barn, unga och vuxna spenderar mycket tid framför.

Genom föreläsningen får du förståelse vad det är för mekanismer som gör att vi vill tillbringa allt mer tid framför datorn.

Hur påverkas våra relationer när vi allt mer lever i cyberrymden?

Finns det förklaringar till varför det är så svårt att nå unga när de hänger allt oftare framför datorn?

 

I föreläsningen får du förtsåelse om varför unga agerar ut, varför konflikter uppstår allt oftare hemma vid gränssättning.

Du får ett uppvaknande i vad vi vuxna faktiskt sänder för signaler när vi själva har mobilen eller datorn närvarande hemma allt som oftast.

Bli medveten, förstå vad du själv gör och hur vi bäst påverkar andra.

 

Hur ser de olika sajterna ut, vilka hänger där och vilka värdeingar sprids på de olika forumen är frågor som du får svar på.

Var, varför och hur finner vi nätdroger, vad får oss att jaga nätdroger. Hur skyddar sig den som säljer och den som köper. Lär dig hur det ser ut där den unga hänger i cyberrymden, bli medveten i vilken värld den är.

Vem är tuff och vem är rädd, varför uppstår konflikter, kränkningar, mobbning och ett allt hårdare ordklimat online? Hur ter sig de sociala koderna och gemenskapen online?

De olika delarna sammanflätas och förklarar hur vår onlineidentitet byggs samman med vår riktiga identitet och får dig som lyssnare att vakna upp. Du kommer att se att naturliga orsaker i vårt beteende gör att vi tyvärr av naturliga skäl kommer få en allt mer ökad, psykisk ohälsa i befolkningen. Ett hårdare klimat med mindre empatisk förståelse och en ökande andel diagnosskrivningar på fel grunder.

 

Allt detta för att vi helt enkelt blir som vi umgås.

 

Som professionellt arbetande med människor eller som förälder kommer du kunna påverka och förstå barn och media lättare efter denna föreläsning! Referenser:

 

Kate Svensson

Rektor, distrikt öster

Varbergs Kommun

 

Samuel Grahn

Ordförande

Samordningsförbundet i Halland 

 

Annika Wahlman

Naturbruksgymnasiet

Osby kommun

 

---------------------------------------------------------------------------