Fobier

 

Att arbeta med KBT mot fobier är vetenskapligt bevisat välfungerande. Att vara "maniskt" rädd för något är väldigt vanligt. Spindlar, ormar, öppna platser eller att stå inför andra och tala är bara några saker som många känner starkt obehag inför. För att komma över detta arbetar man med exponerings övningar. Det betyder att du sakta succesivt utsätter dig för det du är rädd för tillsammans med stöd från mig.

Oftast går man 2-5 ggr för specifika fobier.